KOULUTTAJA OY


Työnohjaus

Etusivu

TYÖNOHJAUS

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on määritelty Suomen Työnohjaajat ry:ssä seuraavasti:

  • tavoitteellista työskentelyä
  • työn ja toimintatapojen tarkastelua
  • ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön kehittämiseen
  • eettisiin periaatteisiin perustuvaa toimintaa

Työnohjaus siis tukee työntekijää omassa työssään. Se on luottamukseen perustuvaa ja aina luottamuksellista. Ulkopuolinen näkökulma (työnohjaajan) auttaa työntekijää näkemään tilanteensa toisesta tulokulmasta.

Työnohjauksen avulla...

  • työssä jaksamista tuetaan
  • löytyy uusia keinoja käsitellä työn eri ilmiöitä ja esiin nousevia ristiriitaisiakin tunteita työssä
  • auttaa löytämään perustehtävän eli työn olennaisimman ytimen
  • tukee ammatti-identiteettiä, sen jäsentymistä sekä työssä kehittymistä

Työnohjaus mahdollistaa kriisitilanteiden objektiivisemman käsittelyn. Se ei kuitenkaan edellytä konflikteja työpaikalla vaan jo ennaltaehkäisee niiden syntyä antamalla tilaa erilaisille tunteille ja ajatuksille, jotka työssä nousevat pintaan.

Työnohjauksen perustavoitteena on paneutua ohjattavan (yksilöohjauksessa) tai ohjattavien (ryhmäohjauksessa) perustehtävään, siihen vaikuttaviin asioihin ja ammatilliseen kehittymiseen siinä.
Työnohjaukselle voidaan asettaa myös erikseen sovittava tavoite niin ryhmä- kuin yksilötasollakin.

Koska työnohjaus on luonteeltaan prosessimaista, se vaatii useamman säännöllisen tapaamiskerran ohjattavan/ohjattavien kanssa.

Onnistuneella työnohjauksella ohjattavan varsinainen perustehtävä kirkastuu ja selkiintyy. Sen kautta ohjattavan ammatillinen identeetti vahvistuu ja pääsee näin kehittymään lisää. Tällaisella työnohjausvaikutuksella on seurauksensa myös työyhteisöjen toimintaan.

Tarjoan myös työnohjauksellista kiireenkesytystä!


Ota yhteyttä (ks. yhteystiedot)!

Etusivu