KOULUTTAJA OY


Työnohjaus

Etusivu

TYÖNOHJAUS

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on määritelty Suomen Työnohjaajat ry:ssä seuraavasti:

  • tavoitteellista työskentelyä
  • työn ja toimintatapojen tarkastelua
  • ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön kehittämiseen
  • eettisiin periaatteisiin perustuvaa toimintaa

Työnohjaus tukee työntekijää omassa työssään. Se on luottamukseen perustuvaa ja aina luottamuksellista.

Työnohjauksen avulla voidaan...

  • tukea työssä jaksamista
  • löytää uusia keinoja käsitellä työn eri ilmiöitä ja esiin nousevia ristiriitaisiakin tunteita
  • kirkastaa perustehtävän eli työn olennaisimman ytimen
  • tukea ammatti-identiteettiä, sen jäsentymistä sekä työssä kehittymistä

Työnohjaus mahdollistaa objektiivisen käsittelyn kriisitilanteissa sekä ennaltaehkäisemään niiden syntyä antamalla tilaa erilaisille tunteille ja ajatuksille, jotka työssä nousevat pintaan.
Työnohjaukselle voidaan asettaa erikseen sovittava tavoite niin ryhmä- kuin yksilötasollakin. Työnohjaus on luonteeltaan prosessimaista ja sillä voidaan vaikuttaa myös työyhteisön hyvinvointiin.

TYÖHYVINVOINTIVALMENNUS

Työhyvinvointivalmennus voidaan toteuttaa luentona, yksilö- tai ryhmäohjauksena.

Aiheita valmennuksessa voivat olla: jaksaminen ja voimavarat, itsensä johtaminen ja ajankäytön hallinta tai niiden kokonaisuus käytettävissä olevasta ajasta riippuen.
Aihe voidaan myös räätälöidä yhteisökohtaisesti.

Tarjoan lisäksi työnohjauksellista kiireenkesytystä!


Ota yhteyttä (ks. yhteystiedot)!

Etusivu